Statistik om digital kommunikation för små företag

Här är lite statistik om digital kommunikation för små företag
Cirka 85% av små företag använder någon form av digitala kommunikationsverktyg, såsom e-post, sociala medier och direktmeddelanden, för att kommunicera med sina kunder och anställda.

Mest populära digitala kommunikationskanaler
Enligt en undersökning är de mest populära digitala kommunikationskanalerna bland små företag:

  • e-post (95%)
  • sociala medier (81%)
  • direktmeddelanden (70%).

Fördelar med digital kommunikation
Små företag rapporterar följande som de främsta fördelarna med att använda digitala kommunikationsverktyg:

  • ökad effektivitet (65%)
  • förbättrade kundrelationer (53%)
  • kostnadsbesparingar (49%).

Utmaningar med digital kommunikation
De vanligaste utmaningarna som små företag ställs inför i sin användning av digitala kommunikationsverktyg är:

  • oron för integritet och säkerheten (35%)
  • bristande tekniska kunskaper (32%)
  • svårigheter att integrera nya verktyg med befintliga system (29%).

Vikten av digital kommunikation
Majoriteten av små företag (81%) anser att digital kommunikation är extremt eller mycket viktigt för deras verksamhet.

Påverkan av digital kommunikation på försäljningen:
Användningen av digitala kommunikationsverktyg har en positiv påverkan på försäljningen för små företag, med 40% som rapporterar en ökning av försäljningen på grund av deras användning av dessa verktyg.

Behöver du stöd och hjälp med din digitala kommunikation?
Ta kontakt med oss på Zmart för att göra rätt från början.

Don ́t miss the opportunity. Be Zmart.