Vad är algoritmer?

Vad är algoritmer? Algoritmer är utan tvekan ryggraden i vår moderna teknikdrivna värld. De fungerar som osynliga hjältar, styr våra dagliga digitala upplevelser och ligger bakom många av de tekniska framstegen vi ser idag. Men vad exakt är en algoritm? Och varför är...

Målgrupper

Varför pratar vi om målgrupper? Svenska företag och marknadsförare betonar ofta vikten av att förstå och rikta in sig på rätt målgrupp. Denna 2000-ords artikel undersöker varför det är så viktigt och hur det påverkar alla aspekter av affärsstrategi och kommunikation....