Grafisk formgivning

Vikten av en stark visuell identitet för ditt företag.

För att skapa en framgångsrik kommunikation med era kunder är det viktigt att tänka igenom er grafiska formgivning.
Genom en väl genomtänkt design kan ni spegla ert företag och fånga era kunders uppmärksamhet.

Tänk på att er logotyp är företagets ansikte och er grafiska identitet är hela kostymen.
En väl genomtänkt grafisk formgivning har stor betydelse för hur era kunder uppfattar ert företag.
Det är inte bara vad ni säger som är viktigt, utan också hur ni säger det.
Med rätt utseende i er kommunikation kommer ert budskap fram bättre.

Genom att skapa en grafisk formgivning som särskiljer er från konkurrenterna blir det också lättare att komma ihåg just ert företag.
En grafisk identitet omfattar vanligtvis färgval, typografi, bildspråk m.m. för att skapa en komplett helhet.
För att säkerställa att den grafiska identiteten efterlevs är det en bra idé att ta fram en grafisk manual.
I manualen beskrivs alla grafiska riktlinjer som tryckare och skyltmakare behöver för att skapa material enligt den grafiska identiteten.

För att skapa en stark visuell identitet kan det vara bra att göra ett gediget förarbete genom att ta fram en varumärkesplattform innan ni börjar arbeta med den grafiska identiteten.
En varumärkesplattform är en beskrivning av ert företags kärnvärden, målgrupp, konkurrenter m.m.
Detta ger er en tydligare bild av vad som behöver framhävas i er grafiska formgivning för att spegla ert företag på bästa möjliga sätt.

Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka igenom er grafiska formgivning för att skapa en stark visuell identitet som speglar ert företag på ett positivt sätt.
Genom att ta fram en grafisk manual och en varumärkesplattform kan ni säkerställa att den grafiska identiteten efterlevs och att ni kommunicerar på ett enhetligt sätt med era kunder.

Zmart Webb & Reklam är er naturliga samarbetspartner när det gäller grafisk formgivning. Vi ser era möjligheter.